23
11/2018
Ứng dụng Blockchain vào nông nghiệp tại Việt Nam: Nên hay không ?!

Ứng dụng Blockchain vào nông nghiệp tại Việt Nam: Nên hay không ?!

Đăng bởi Do Hong nhung Trong Blockchain | Công nghệ Blockchain | Lập trình Blockchain

Blockchain - một trong những yếu tố làm nên thành công của bitcoin đang trở thành công nghệ được săn đón nhất thời gian gần đây. Người ta kì vọng vào việc đưa blockchain vượt ra khỏi biên giới tài chính và áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Trong đó đáng chú ý nhất

Xem thêm
23
11/2018
Đặc tính của Blockchain

Đặc tính của Blockchain

Đăng bởi Do Hong nhung Trong Blockchain | Công nghệ Blockchain | Lập trình Blockchain

Một blockchain có thể thực hiện nhiều chức năng, và để làm được điều đó, cần có nhiều đặc tính hỗ trợ. Những chức năng này bao gồm nhưng không giới hạn từ việc chuyển giao giá trị, quản lý tài sản và thỏa thuận. Tất cả các thế hệ blockchain

Xem thêm
23
11/2018
Các thế hệ công nghệ Blockchain

Các thế hệ công nghệ Blockchain

Đăng bởi Do Hong nhung Trong Blockchain | Công nghệ Blockchain | Lập trình Blockchain

Trong mục này, ta sẽ tìm hiểu nhiều thế hệ blockchain. Người ta cho rằng sự phát triển nhanh chóng và quá tình hình thành blockchain đã thúc đẩy các ứng dụng blockchain phát triển. Người ta cũng nhận ra một số những điểm vượt trội của blockchain

Xem thêm

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top
skypetelegrammessengerzalo