BVOTE ĐÃ HỖ TRỢ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN 2020

28
Jan
Họp ĐHCĐ Trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, Đại Hội online cùng Bytesoft. Bvote đã hỗ trợ tổ chức thành công tốt đẹp Họp ĐHCĐ Trực tuyến cho Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên 5/2020. Kết hợp giải pháp Bvote hiêu quả.

Quy Trình Truy Xuất Nguồn Gốc Hàng Hóa Sản Phẩm -Cách Triển Khai Và Quản Lý Hệ thống mới cập nhật 2020

28
Jan
Cung cấp dịch vụ thiết lập Quy trình truy xuất nguồn gốc đạt chuẩn hoá Châu Quốc tế. Chính phủ Việt Nam quy định các nhà cung cấp chi tiết về bước triển khai và trách nhiệm của các tổ chức tham gia vào quá trình sản xuất. Vậy thiết lập hệ thống quy trình truy xuất nguồn gốc như thê nào? Đây yếu tố bắt buộc xác định cơ sở kinh doanh uy tín....

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top