Từ lâu, nhân loại 4.0 đã quen thuộc với cụm từ LGSP - nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử giúp chia sẻ dữ liệu cấp địa phương hiện hành nhất hiện nay. Nhưng chúng ta đã quên mất người anh song sinh NGSP cũng đã góp công không nhỏ  “cứu cánh” hàng nghìn bộ máy cấp Trung ương khỏi lỗi thời.

ngsp-chuyen-ve-nguoi-anh-em-sinh-doi-lgsp

NGSP sinh ra từ đâu ?

Hoàn toàn có thể trả lời cho câu hỏi “cha sinh mẹ đẻ” của LGSP và NGSP là ai ?! Chính là giải pháp GSP trong kết nối, chia sẻ thông tin và dữ liệu. Thời đại 4.0 bùng nổ, nhu cầu kết nối thông tin, dữ liệu tăng lên buộc phải hình thành nên giải pháp kết nối dựa trên nền tảng dịch vụ CPĐT, gọi tên là GSP (Government Service Platform). 

ngsp-sinh-ra-tu-gsp

GSP chính là bộ phận/ trung tâm chứa đựng các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa cơ quan nhà nước, đồng thời bao gồm các dịch vụ để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng, hệ thống thông tin. Kiến trúc giải pháp GSP có thể phân chia thành 2 mức:
       + Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia - NGSP
       + Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương - LGSP

Xem thêm: LGSP là gì?

NGSP là gì ?

ngsp-la-gi

Đây là định nghĩa có thể bắt gặp ở mọi tư liệu nhưng cũng là khái niệm đầy đủ nhất về NGSP (National Government Service Platform). Một hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở quy mô quốc gia, đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối giữa các hệ thống thông tin lớn (hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương). 

Hệ thống này bao gồm các dịch vụ, ứng dụng có thể chia sẻ, dùng chung cấp quốc gia. Mục đích chính giúp việc đầu tư không trùng lặp, tiết kiệm, đồng thời tạo điều kiện kết nối liên thông, tích hợp các hệ thống. 

Chức năng của NGSP là gì ?

Đây chính là điểm giống nhau duy nhất của 2 người anh em LGSP và NGSP với những chức năng tương tự nhau trong kết nối các hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm:
       + Tiếp nhận, chuyển tiếp yêu cầu dữ liệu, dữ liệu từ các hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia và ngược lại.
       + Hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật để đáp ứng sự tương thích về giao thức, định dạng dữ liệu và các yếu tố kỹ thuật khác.
       + Các chức năng cần thiết khác theo hướng dẫn của Cục Tin học hóa - Bộ thông tin và Truyền thông theo yêu cầu thực tế. 

Xem thêm: Chức năng của LGSP

Xây dựng và hoàn thiện Chính phủ điện tử chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chỉ biết rằng công cuộc đó sẽ hao tốn rất nhiều sức người, sức của, đặc biệt vận dụng nhuần nhuyễn khoa học công nghệ trong mạng lưới kết nối, liên thông các Bộ, ban, ngành. Và trên hành trình đó, chắc chắn không thể thiếu dấu chân của anh em sinh đôi họ nhà GSP là LGSP và NGSP được.