So với độ nổi tiếng của người anh em LGSP thì NGSP có phần lép vế hơn. Tuy nhiên đây cũng là một trong những nền tảng cần có, được Chính phủ đặc biệt chú trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại sao nói LGSP và NGSP là hai anh em?

b6a2

LGSP và NGSP vốn là hai nền tảng có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau mặc dù chúng tồn tại song song. Cả hai đều được xây dựng với vai trò là hệ thống back up cho hệ thống còn lại. Cụ thể trong thông tư số 13/2017/TT-BTTTT mang tên “Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia” của Bộ thông tin và truyền thông đã nêu rõ: “Mô hình kết nối hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện theo các trường hợp sau:

a) Kết nối thông qua LGSP và NGSP;

b) Kết nối thông qua NGSP trong trường hợp LGSP chưa sẵn sàng;

c) Kết nối thông qua LGSP trong trường hợp NGSP chưa sẵn sàng;

d) Kết nối trực tiếp đến các cơ sở dữ liệu quốc gia trong các trường hợp NGSP và LGSP chưa sẵn sàng.”

Bên cạnh đó LGSP và NGSP đều là những nền tảng nằm trong GSP - nền tảng dịch vụ chính phủ. Như vậy có thể thấy, sử dụng cụm từ “anh em” để mô tả mối quan hệ giữa LGSP và NGSP là khá chính xác và dễ hiểu.

Xem thêm: LGSP là gì?

Lợi ích của NGSP.

b6a3

Tóm lại có thể hiểu đơn giản, đây là một hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương; đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối giữa các hệ thống thông tin lớn (hệ thống thông tin quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia; hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương), giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh khác nhau hoặc giữa các LGSP; mô hình kết nối của NGSP theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Xem thêm: Chức năng của LGSP

Tương tự như LGSP, NGSP có chức năng tiếp nhận, chuyển tiếp yêu cầu dữ liệu, dữ liệu từ các hệ thống thông tin đến cơ sở dữ liệu quốc gia và ngược lại. Bên cạnh đó nó cũng hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật để đáp ứng sự tương thích về giao thức, định dạng dữ liệu và các yếu tố kỹ thuật khác và một số tính năng khách theo yêu cầu trực tiếp từ Bộ thông tin và truyền thông. Như vậy NGSP là giải pháp cho các cơ quan Chỉnh phủ, doanh nghiệp cần để giải quyết tình trạng ngày một phức tạp của môi trường CNTT. Bằng cách tích hợp các hệ thống CSDL một cách hợp lý, toàn diện, giúp các cơ quan Chính phủ hoạt động một các trơn tru, minh bạch, thân thiện với nhân dân.

Hiện nay, công ty cổ phần Bytesoft đang đi sâu nghiên cứu và phát triển cả hai nền tảng LGSP và NGSP. Đây là một trong những sản phẩm mũi nhọn của công ty, hứa hẹn ứng dụng đồng loạt trên phạm vi cả nước.