Xây dựng chính phủ điện tử là một công cuộc dài hơi và cần đồng bộ từ trung ương đến địa phương, chính vì vậy việc quan trọng cần hoàn thiện chỉnh chu nền tảng LGSP (hay còn gọi là Nền tảng triển khai Chính quyền điện tử cấp địa phương). Vậy chức năng của LGSP là gì?

Chức năng của LGSP

LGSP-3

Xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) là một công cuộc dài hơi và cần đồng bộ từ trung ương đến địa phương, chính vì vậy việc quan trọng là cần hoàn thiện chỉnh chu nền tảng LGSP (hay còn gọi là Nền tảng triển khai Chính quyền điện tử cấp địa phương). Trước mắt, triển khai LGSP ở một số Bộ lớn hay một số Tỉnh có điều kiện, nên xây dựng một nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp Bộ, cấp Tỉnh). Thành phần này Bộ Thông tin và Truyền thông Kiến trúc CPĐT Việt Nam đóng vai trò là nền tảng công nghệ thông tin liên cơ quan cho các cục, vụ, viện và các cơ quan nhà nươc trực thuộc Bộ. Với nền tảng này, thông tin nghiệp vụ có thể được trao đổi theo chiều ngang và theo chiều dọc giữa các cơ quan nhà nước thuộc Bộ, Tỉnh. Thành phần này cũng hoạt động như một cổng nghiệp vụ, cùng với các dịch vụ cấp Bộ để trao đổi thông tin với các Bộ, tỉnh khác.

Xem thêm: NGSP là gì? 

Việc xây dựng Kiến trúc CPĐT ở các cấp đóng vai trò quan trọng trong phát triển CPĐT, đặc biệt khi việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Kiến trúc CPĐT thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần trong CPĐT của CQNN, chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần. Chính vì vậy, giúp chúng ta đạt được các mục đích sau:

· Nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin.

· Hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai.

· Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế.

· Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai.

Tuy nhiên, phát triển CPĐT là quá trình lâu dài, liên tục, qua các giai đoạn khác nhau. Việc phân chia các giai đoạn phát triển CPĐT nhằm xác định mức độ phát triển CPĐT của mỗi cơ quan, cũng như làm cơ sở xác định lộ trình, kế hoạch triển khai CPĐT đúng hướng, phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế.

Xem thêm: Chức năng của NGSP

Như đã nói ở trên, việc xây dựng LGSP song song với NGSP là việc thiết yếu cần làm hiện nay. Chức năng của LGSP đó là kết nối theo chiều ngang của phân cấp hành chính. Cụ thể kết nối đó là giữa các Bộ, giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, giữa các tỉnh, giữa các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh (các sở, ban, ngành) và giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện (các phòng, ban).

Nền tảng LGSP đang được công ty Bytesoft Việt Nam nghiên cứu và thử nghiệm. Thông tin chi tiết về sản phẩm của Bytesoft vui lòng xem tại đây.