LGSP chính là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh hiện hành nhất hiện nay. Nhưng bạn đã hiểu đúng, hiểu đủ về phần mềm “cứu cánh” hàng nghìn đơn vị trực thuộc Nhà nước đang hoạt động trên nền tảng quản lý dữ liệu lỗi thời ?

lgsp-cuu-canh-hang-nghin-don-vi-nha-nuoc-khoi-loi-thoi

LGSP là gì ?

Đây là định nghĩa có thể bắt gặp ở mọi tư liệu nhưng cũng là khái niệm đầy đủ nhất về Nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng chung (Local Government Service Platform - LGSP).

LGSP là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị một Bộ, ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan cấp Bộ chủ quản hoặc kiến trúc Chính quyền điện tử của cơ quan cấp tỉnh chủ quản phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

Xem thêm: NGSP là gì?

Thành phần của LGSP

thanh-phan-của-lgsp

Thông thường, thiết kế LGSP được phân tách thành 3 phần chính bao gồm:

     + Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đảm bảo kết nối với: Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống nội bộ hiện có. Nền tảng được xây dựng theo mô hình kiến trúc tích hợp hướng dịch vụ (SOA).

     + CSDL dùng chung đảm nhiệm việc tích hợp các dữ liệu trọng yếu dùng để chia sẻ khai thác cho các đơn vị bên trong và bên ngoài (bao gồm cả trung ương và địa phương). CSDL dùng chung này được thiết kế để có thể sẵn sàng cho việc nâng cấp, mở rộng trở thành một CSDL quốc gia trong tương lai.

     + Cổng thông tin quản lý, khai thác dữ liệu được tích hợp với CSDL dùng chung và các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành khác.

Với nền tảng công nghệ phức tạp, thật hiếm có khó tìm các đơn vị phần mềm thực sự có chuyên môn, uy tín để tạo nên sản phẩm LGSP thực sự hoàn thiện.

Xem thêm: Chức năng của NGSP

Phần mềm LGSP của Bytesoft

phan-mem-lgsp-bytesoft

Đó là lúc bạn khám phá và tìm đến sản phẩm Nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng chung LGSP đến từ công ty chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm thời đại số Bytesoft - cái tên được giới IT ưa chuộng. Với đội ngũ chuyên gia phần mềm nhiều năm kinh nghiệm, LGSP là một trong những sản phẩm dành cho khối Nhà nước dần đạt được những thành công bước đầu.

Bytesoft hiểu được rằng Thước đo chất lượng chính quyền chính là dân. Dân thụ hưởng các sản phẩm hành chính chất lượng thì mới đánh giá được chất lượng của chính quyền. Vậy nên, không chỉ trong việc phát triển LGSP - nền tảng cho Chính phủ điện tử, Bytesoft còn tiếp cận nhiều các khía cạnh trực thuộc khối Nhà nước tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người, góp phần tạo nên những sự tiện ích của cuộc sống số.