23
11/2018
Đặc tính của Blockchain

Đặc tính của Blockchain

Đăng bởi Do Hong nhung Trong Blockchain | Công nghệ Blockchain | Lập trình Blockchain

Một blockchain có thể thực hiện nhiều chức năng, và để làm được điều đó, cần có nhiều đặc tính hỗ trợ. Những chức năng này bao gồm nhưng không giới hạn từ việc chuyển giao giá trị, quản lý tài sản và thỏa thuận. Tất cả các thế hệ blockchain

Xem thêm
23
11/2018
Các thế hệ công nghệ Blockchain

Các thế hệ công nghệ Blockchain

Đăng bởi Do Hong nhung Trong Blockchain | Công nghệ Blockchain | Lập trình Blockchain

Trong mục này, ta sẽ tìm hiểu nhiều thế hệ blockchain. Người ta cho rằng sự phát triển nhanh chóng và quá tình hình thành blockchain đã thúc đẩy các ứng dụng blockchain phát triển. Người ta cũng nhận ra một số những điểm vượt trội của blockchain

Xem thêm
22
11/2018
Muốn theo kịp cuộc đua toàn cầu, các quốc gia phải có … công nghệ Blockchain

Muốn theo kịp cuộc đua toàn cầu, các quốc gia phải có … công nghệ Blockchain

Đăng bởi Nguyen Hai yen Trong Blockchain | Công nghệ Blockchain | Lập trình Blockchain

Nhiều người vẫn còn hoài nghi đặt câu hỏi liệu công nghệ Blockchain đã sẵn sàng cho thế giới của chúng ta chưa? Thế nhưng sang đến năm 2019, định hướng của hầu hết các quốc gia phát triển trên toàn cầu chỉ tập trung vào câu hỏi đầu tư Blockchain như thế nào?

Xem thêm

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top
skypetelegrammessengerzalo