Danh sách sản phẩm

Đây là hệ sinh thái phần mềm nơi vạn vật được kết nối với nhau thông qua Internet, trao đổi với nhau thông qua các hợp đồng thông minh, và thông tin được lưu trữ trên blockchain an toàn tuyệt đối.

Trong tương lai khi các pháp chế, định chế cũng như sự phát triển của công nghệ Blockchain hoàn thiện hơn thì việc chứng thực quyền sở hữu tài sản trên công nghệ chuỗi khối là hoàn toàn khả thi.

Công nghệ Blockchain có đặc điểm là không thể thay đổi, bảo mật gần như tuyệt đối. Chính vì thế, nếu áp dụng công nghệ này vào việc chứng thực nguồn gốc hàng hóa sẽ rất minh bạch và có độ tin cậy cao.

Sàn thương mại hoạt động dựa trên các hợp đồng thông minh giúp tăng độ tin cậy và cắt giảm các bên trung gian không cần thiết. Mọi thông tin quan trọng sẽ được mã hóa và lưu trữ trên Blockchain giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống.

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!