Phần mềm xác thực quyền sở hữu tài sản trên nền tảng blockchain

Ngày hoàn thành : 11/12/2018

Trong tương lai khi các pháp chế, định chế cũng như sự phát triển của công nghệ blockchain hoàn thiện hơn thì việc chứng thực quyền sở hữu tài sản trên công nghệ chuỗi khối là hoàn toàn khả thi.

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

Sở hữu tài sản

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn

back to top