PHẦN MỀM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HÀNG HOÁ BẰNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Ngày hoàn thành : 11/12/2018

Công nghệ blockchain có đặc điểm là không thể thay đổi, bảo mật gần như tuyệt đối. Chính vì thế, nếu áp dụng công nghệ này vào việc chứng thực nguồn gốc hàng hóa sẽ rất minh bạch và có độ tin cậy cao.

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

TruyXuatHangHoa-01Supplychain

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn

back to top