Bảo mật và an toàn thông tin

privacy.gif

Hoạt động trong các môi trường kinh doanh toàn cầu đòi hỏi các tổ chức phải thay đổi suy nghĩ về chương trình bảo mật và các khoản đầu tư. Chính vì vậy, bảo mật thông tin đang ngày càng trở nên phức tạp và thử thách. Bảo mật thông tin cũng đã trở thành một bộ kỹ năng dựa trên các kỹ thuật phức tạp đòi hỏi công nghệ và quy trình tiên tiến nhất.

Để chủ động giải quyết các mối đe dọa bảo mật thường xuyên, các tổ chức cần xây dựng các yếu tố bảo mật cơ bản trước khi triển khai các giải pháp và năng lực bảo mật CNTT nâng cao. Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp giúp các tổ chức hiểu rõ những thách thức về an toàn bảo mật thông tin, thích ứng và đối phó với những rủi ro bảo mật vốn có trong môi trường kinh doanh, bảo vệ các tài sản quan trọng nhất đối với thương hiệu của tổ chức, lợi thế trong cạnh tranh về giá trị cổ đông.

settings.gif

Chúng tôi Hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Đánh giá rủi ro và bảo mật CNTT:

Đánh giá hiện trạng bảo mật trong tổ chức dựa trên các thông lệ quốc tế.

Tổ chức chiến lược & bảo mật

Xây dựng chiến lược bảo mật gắn kết với chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh của tổ chức, đưa bảo mật vào cơ cấu tổ chức.

Kiến trúc bảo mật:

Cung cấp phương pháp tiếp cận duy nhất bao gồm nhiều khung cho phép khách hàng xây dựng phương pháp tiếp cận nhất quán về kiến trúc bảo mật.

Kiểm thử điểm yêu & đội nhập:

Thực hiện quét các điểm yếu và giả lập các cuộc tấn công thực tế vào hạ tầng và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

 

VÌ SAO CHỌN BYTESOFT VIỆT NAM?

avata_33.gif
Bytesoft Việt Nam cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ bảo mật và an toàn thông tin tốt nhất! Khách hàng của chúng tôi luôn yên tâm và hài lòng với các dịch vụ chất lượng mà Bytesoft mang lại bằng kinh nghiệm, chuyên môn, sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý, các quy trình làm việc hiệu quả, công nghệ và nhân sự tốt nhất, ... song hành với tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết, tận tình.

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!