Phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày hoàn thành : 19/12/2018

Phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội của Bytesoft là một sự tích hợp tổng thể nhất cho công tác quản lý các nhóm đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của các đơn vị hành chính Nhà nước, đặt lên đời sống tiêu chuẩn cao cho cộng đồng thời đại số.

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

Bảo trợ xã hội

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn

back to top