Phần mềm quản lý vận tải logistics

Ngày hoàn thành : 11/12/2018

Phần mềm quản lý vận tải, dịch vụ vận chuyển, giao nhận Logistics là phần mềm được công ty cổ phần Bytesoft thiết kế và xây dựng dựa trên các yêu cầu quản lý rất đặc thù của ngành vận tải và kinh nghiệm phát triển hệ thống phần mềm quản trị.

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

vantai

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn

back to top