Phần mềm quản lý kho cho doanh nghiệp

Ngày hoàn thành : 11/12/2018

Phần mềm hỗ trợ việc quản lý kho cho các doanh nghiệp có yêu cầu về kho bãi để dự trữ hàng hóa. Phần mềm đưa ra các báo cáo thống kê nhanh chóng và hữu ích cho lãnh đạo cũng như các bộ phận có liên quan.

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

khodoanhnghiep

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn

back to top