LGSP

Ngày hoàn thành : 12/12/2018

LGSP tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain của Bytesoft chính là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh hiện hành nhất hiện nay, đảm bảo tính chính xác, tối ưu và bảo mật an toàn.

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

LGSP

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn

back to top