Lập trình viên Bigdata/AI (30 triệu)

Lập trình viên Bigdata/AI (30 triệu)

Ngày đăng :24/10/2019

Hết hạn :31/12/2019

- Tham gia nghiên cứu và phát triển ứng dụng bằng công nghệ Bigdata/AI - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình Bigdata/AI, đặc biệt có kinh nghiệm làm việc với Tensor Flow, SKL - Có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng, có kinh nghiệm lập trình, tham gia nhiều dự án về một trong các công nghệ: NodeJS, Python.

Lập trình viên Blockchain (30 triệu)

Lập trình viên Blockchain (30 triệu)

Ngày đăng :23/10/2019

Hết hạn :31/12/2019

- Tham gia nghiên cứu và phát triển ứng dụng bằng công nghệ Blockchain - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình web và 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, đặc biệt trên nền tảng ethereum, hyperledger. - Đã từng cài đặt/cấu hình các private blockchain, lập trình các module tích hợp với blockchain thông qua API,....

TUYỂN DỤNG: LẬP TRÌNH VIÊN ASP.NET MVC (7 - 12 triệu)

TUYỂN DỤNG: LẬP TRÌNH VIÊN ASP.NET MVC (7 - 12 triệu)

Ngày đăng :06/03/2019

Hết hạn :30/12/2019

- Phát triển các dự án website trên nền tảng ASP.NET - Tham gia và xử lý xuyên suốt, fix bug trong toàn bộ quy trình phát triển phần mềm cho từng dự án.

TUYỂN DỤNG: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (10 – 15 triệu)

TUYỂN DỤNG: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (10 – 15 triệu)

Ngày đăng :02/01/2019

Hết hạn :30/12/2019

- Tham gia khảo sát, thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm. - Truyền đạt nội dung yêu cầu cho đội dự án (DEV, QC, PE) hỗ trợ dự án trong quá trình phát triển.

TUYỂN DỤNG: TESTER (7 - 12 triệu)

TUYỂN DỤNG: TESTER (7 - 12 triệu)

Ngày đăng :02/01/2019

Hết hạn :31/12/2019

- Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. - Thiết kế test plan, test design và test cases; Thiết lập môi trường test, thực thi và báo cáo kết quả test.

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (8 - 12 triệu)

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (8 - 12 triệu)

Ngày đăng :02/01/2019

Hết hạn :30/12/2019

- Thiết kế website, bộ nhận diện thương hiệu cho công ty và các dự án của khách hàng. - Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube…) như banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng, clip v.v…

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top