22
11/2018
Nền tảng Blockchain hoạt động như thế nào ?

Nền tảng Blockchain hoạt động như thế nào ?

Có thể thấy rõ rằng, hệ thống Blockchain sử dụng các thuật toán giúp nó có thể truyền tải dữ liệu mà không thông qua trung gian để xác nhận thông tin. Thêm nữa, nó tồn tại nhiều nút (Node) độc lập với khả năng xác nhận thông tin, mọi thông tin trong Blockchain

Xem thêm

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top
skypetelegrammessengerzalo