21
11/2018
Lập trình phần mềm quản lý giáo dục và ứng dụng

Lập trình phần mềm quản lý giáo dục và ứng dụng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phần mềm giáo dục khác nhau. Phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập như Edraw Mind Map - hỗ trợ thiết kế sơ đồ tư duy, Google Translate - ứng dụng chuyển ngữ quen thuộc… tuy nhiên tạo nên bước chuyển lớn cho ngành

Xem thêm

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top
skypetelegrammessengerzalo