12
01/2019
NGSP: Chuyện về người anh em sinh đôi 4.0 của LGSP - Bytesoft

NGSP: Chuyện về người anh em sinh đôi 4.0 của LGSP - Bytesoft

Từ lâu, nhân loại 4.0 đã quen thuộc với cụm từ LGSP giúp chia sẻ dữ liệu cấp địa phương hiện hành nhất hiện nay. Nhưng chúng ta đã quên mất người anh song sinh NGSP cũng đã góp công không nhỏ “cứu cánh” hàng nghìn bộ máy cấp Trung ương khỏi lỗi thời.

Xem thêm
12
01/2019
LGSP “cứu cánh” hàng nghìn đơn vị Nhà nước khỏi … lỗi thời ?!

LGSP “cứu cánh” hàng nghìn đơn vị Nhà nước khỏi … lỗi thời ?!

LGSP chính là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh hiện hành nhất hiện nay. Nhưng bạn đã hiểu đúng, hiểu đủ về phần mềm “cứu cánh” hàng nghìn đơn vị trực thuộc Nhà nước đang hoạt động trên nền tảng quản lý dữ liệu lỗi thời ?

Xem thêm

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top
skypetelegrammessengerzalo