Công nghệ QFS Blockchain là hệ thống bỏ phiếu an toàn dựa trên nền tảng Blockchain được cấp bằng sáng chế bởi bưu điện hoa kỳ. Công nghệ “QFS Blockchain” là từ khóa được nhiều người tìm kiếm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, sau khi ông Donald Trump cáo buộc đảng Dân Chủ của ông Joe Biden gian lận phiếu bầu. Vậy Công nghệ QFS Blockchain là gì? cơ chế hoạt động ra làm sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này. 

Công nghệ QFS Blockchain là gì?

Công nghệ QFS Blockchain Là Một hệ thống bỏ phiếu có thể sử dụng tính bảo mật của blockchain và thư để cung cấp một hệ thống bỏ phiếu đáng tin cậy. Đơn đăng ký được nộp vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 và được cấp bằng sáng chế theo số bằng sáng chế 20200258338, bởi Bưu điện Hoa Kỳ. 

bang sang che QFS Blockchain

QFS Blockchain Patent

Hệ thống bỏ phiếu QFS blockchain

Cấu tạo hệ thống QFS Blockchain

Hệ thống bỏ phiếu bao gồm: 

Lớp truy cập blockchain được định cấu hình để nhận đầu vào từ thiết bị máy tính di động do người dùng vận hành. Đầu vào này được gắn mã có thể đọc được trên máy tính khi quét từ lá phiếu vật lý. Các thông tin tiếp nhận bao gồm lá phiếu và số nhận dạng bầu cử. Khi sử dụng máy quét để check thông thông tin sẽ hiện ra các thông số từ lá phiếu bao gồm: Thông tin trên lá phiếu, chữ ký điện tử, thông tin quan chức bầu cử. 

Cơ sở dữ liệu đầu vào thứ nhất được cấu hình để nhận và lưu trữ các lá phiếu hợp lệ và chữ ký điện tử từ blockchain và được lưu lại khi truy cập. 

Cơ sở dữ liệu thứ hai được định cấu hình để nhận dạng phiếu bầu từ lớp truy cập blockchain. Sau khi nhận dạng phiếu bầu được tạo bởi lớp truy cập blockchain dữ liệu này sẽ phản hồi nhận lá phiếu bầu hợp lệ và chữ ký điện tử từ máy tính, thiết bị di động. 

Sau đó hệ thống sẽ lưu trữ một con trỏ đầu tiên đến vị trí của các lựa chọn lá phiếu trong cơ sở dữ liệu thứ nhất và cũng lưu trữ con trỏ thứ hai đến vị trí của chữ ký điện tử trong cơ sở dữ liệu thứ nhất. Cơ sở dữ liệu blockchain được định dạng nhằm tiếp nhận thông tin, nhận dạng phiếu bầu từ cơ sở dữ liệu thứ hai và nhận các lựa chọn lá phiếu hợp lệ sau khi truy cập vào blockchain.

Phương thức bỏ phiếu

Phương thức bỏ phiếu bao gồm: Việc tiếp nhận trong một lớp truy cập blockchain, đầu vào từ thiết bị máy tính di động do người dùng vận hành.

Đầu vào bao gồm một mã máy tính có thể đọc được quét từ một lá phiếu vật lý, các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử; nhận đầu vào từ hệ thống quan chức bầu cử

Đầu vào bao gồm lá phiếu và số nhận dạng bầu cử; nhận, trong cơ sở dữ liệu đầu tiên, các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử từ lớp truy cập blockchain; nhận, trong cơ sở dữ liệu thứ hai

Nhận dạng phiếu bầu từ lớp truy cập blockchain, sau khi nhận dạng phiếu bầu hệ thống sẽ phản hồi việc nhận các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử từ thiết bị di động, máy tính sau đó lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thứ hai, 

Con trỏ đầu tiên sẽ trỏ đến vị trí của các lựa chọn lá phiếu trong cơ sở dữ liệu thứ nhất rồi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thứ hai 

Con trỏ thứ hai trỏ đến vị trí của chữ ký điện tử trong cơ sở dữ liệu thứ nhất và nhận từ hệ thống chính thức bầu cử, xác nhận chữ ký điện tử rồi truyền tới cơ sở dữ liệu blockchain. 

Nhận dạng phiếu bầu từ cơ sở dữ liệu thứ hai và các lựa chọn phiếu bầu tương ứng với nhận dạng phiếu bầu dựa trên con trỏ đầu tiên và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu blockchain các lá phiếu hợp lệ.

Các tính điểm bỏ phiếu

Hệ thống bỏ phiếu theo điểm 1, trong đó : 

Các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử được lưu trữ trong cấu trúc riêng biệt trong cơ sở dữ liệu đầu tiên.

Nhận dạng phiếu bầu là một chuỗi chữ và số ngẫu nhiên để theo dõi trường hợp biểu quyết.

Mã định danh bầu cử xác định một cuộc bầu cử cụ thể.

Lớp truy cập blockchain được định cấu hình thêm để nhận danh tính cử tri từ thiết bị điện toán di động do người dùng vận hành, nhận dạng cử tri xác định một người dùng duy nhất đã đăng ký với hệ thống chính thức bầu cử.

Mã có thể đọc được trên máy tính bao gồm ít nhất một trong số các số nhận dạng lá phiếu, số nhận dạng bầu cử và số nhận dạng cử tri, và trong đó lớp truy cập blockchain cho phép thiết bị điện toán di động truy cập vào một lá phiếu điện tử dựa trên mã định danh lá phiếu, mã định danh bầu cử hoặc mã định danh cử tri.

Hệ thống bỏ phiếu theo yêu cầu 1, còn bao gồm cơ sở dữ liệu hợp đồng xác minh và trong đó lớp truy cập blockchain bao gồm mô-đun dịch vụ xác minh, trong đó mô-đun dịch vụ xác minh được định cấu hình tạo ra một hàm chia nhỏ các lựa chọn phiếu bầu và chữ ký điện tử nhận được trong blockchain lớp truy cập, và để gửi hàm của các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử đến cơ sở dữ liệu hợp đồng xác minh.

Hệ thống bỏ phiếu theo điểm 2, trong đó cơ sở dữ liệu đầu tiên không có dữ liệu tham chiếu liên kết các lựa chọn lá phiếu với các chữ ký điện tử được lưu trữ trong các cấu trúc riêng biệt trong cơ sở dữ liệu đầu tiên.

Hệ thống bỏ phiếu theo điểm 8, trong đó lớp truy cập blockchain được định cấu hình thêm để gửi hàm của các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử đến thiết bị điện toán di động do người dùng vận hành hoặc hệ thống chính thức bầu cử.

Phương pháp bỏ phiếu theo điểm 11, trong đó 

Lưu trữ các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử trong cơ sở dữ liệu đầu tiên bao gồm lưu trữ các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử trong các cấu trúc riêng biệt trong cơ sở dữ liệu đầu tiên.

Việc nhận dạng phiếu bầu là một chuỗi chữ và số ngẫu nhiên để theo dõi một trường hợp của việc lựa chọn lá phiếu.

Mã định danh bầu cử xác định một cuộc bầu cử cụ thể.

Phương pháp biểu quyết theo điểm 11, trong đó chữ ký điện tử là một bitmap đối tượng được tạo trong ứng dụng biểu quyết trên thiết bị máy tính di động do người dùng vận hành.

Phương thức bỏ phiếu theo điểm 11, phương pháp bao gồm, nhận, từ thiết bị điện toán di động do người dùng vận hành, nhận dạng cử tri, nhận dạng cử tri xác định một người dùng duy nhất đã đăng ký với hệ thống chính thức bầu cử.

Phương thức biểu quyết của yêu cầu 11, bao gồm thêm việc tạo: trong mô-đun dịch vụ xác minh, chia nhỏ các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử nhận được trong lớp truy cập blockchain; và gửi các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử đến cơ sở dữ liệu hợp đồng xác minh.

Phương thức bỏ phiếu của yêu cầu 11, bao gồm thêm, cho phép, trong lớp truy cập blockchain, quyền truy cập vào một lá phiếu điện tử dựa trên mã máy tính có thể đọc được.

Phương thức bỏ phiếu theo điểm 18, trong đó còn bao gồm việc gửi hàm được lưu trữ của các lựa chọn lá phiếu và chữ ký điện tử tới thiết bị điện toán di động do người dùng vận hành hoặc hệ thống chính thức bầu cử.

Cáo buộc gian lận trong bầu cử Mỹ

Các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 đã và đang dấy lên một nỗi lo ngại về kiểm soát phiếu bầu trong bầu cử. Và công nghệ QFS Blockchain là cái tên được nhiều người nhắc đến giúp ông Trump lật ngược tình thế.
Tuy nhiên, công nghệ bỏ phiếu bầu cử này hiện đang được ông Trump sử dụng như thế nào và có thực sự là bước đi đã được tính toán trước của ông Trump về tình trạng gian lận trong bầu cử? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những bước đi của ông Trump trong thời gian sắp tới. 

Tương lai công nghệ QFS Blockchain

Công nghệ QFS Blockchain sẽ là điểm sáng trong tương lai gần. Và tầm quan trọng của công nghệ blockchain trong việc tạo ra tính minh bạch sẽ còn được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc bầu cử tới. 

Hy vọng, với bài viết này bạn đã hiểu hơn phần nào về công nghệ QFS Blockchain và cách thức hoạt động của nó. Có bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại comment phía dưới, mình sẽ giải đáp giúp bạn. Chúc bạn thành công!

Nguồn tham khảo:

https://thebitcoinnews.com/the-patented-qfs-blockchain-secure-voting-system-by-united-states-postal-service/

Chờ đã

Ngoài ra nếu bạn đang cần minh bạch cho các cuộc thi bình chọn cho công ty, gameshow hay các chương trình bình chọn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sử dụng hệ thống bình chọn Bvote. Nền tảng bình chọn đầu tiên ứng dụng Blockchain đã được sử dụng cho cuộc thi bình chọn Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 và Bình chọn Hoa Hậu Việt Nam 2020.