BVote - Hệ thống đánh giá tín nhiệm ứng dụng nền tảng Blockchain

Ngày hoàn thành : 17/01/2019

BVote được phát triển bởi công ty Bytesoft Việt Nam, là hệ thống đánh giá tín nhiệm trên nền tảng blockchain, được áp dụng trong các cơ quan nhà nước, đánh giá tín nhiệm của cá nhân trong các tổ chức tư nhân, đánh giá tín nhiệm của các cơ quan tổ chức…

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

BVote
 

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top